Institusjonsløsning

Historisk sett har man på institusjoner benyttet seg av sykesignalanlegg.  Men trenger man egentlig sykesignalanlegg? Med så mye smart utstyr som finnes nå er svaret nei. Uen sykesignalanlegg slipper man å drive og trekke spesialkabler på kryss og tvers og skaffe reservedeler til gammelt utstyr.

Men blir løsningen lik? Nei, den blir mye bedre. Istedet for at man muligens får tak i en trekksnor når man trenger hjelp kan man trykke på en klokke man har på hånden. Personalet vet til enhver tid om alle beboerne har klokken på seg. Istedet for å synse om hvilke beboere som har fått en bedret eller forverret allmenntilstand kan man se på aktivitetsnivå over tid.

Siden institusjoner vanligvis har en miks av pasienter med ulik sykdoms- og aldersproblematikk, er løsningen tilpasset hele spekteret. Den kan benyttes av personer med fysisk funksjonshemming og av personer med kognitiv svikt. Den er også tilpasset institusjoner som er en kombinasjon av sykehjem og omsorgsboliger

Se også eksempel på innspill vi hadde til en kommune i dialogfase: Demenshjelpens innspill til kommune.pdf

 

 

Kontakt oss