Utredning av bolig - tjenestebeskrivelse

 

themen-barrierefreiheit-onovo-vita-ifuniversaldesign-01.jpg

 

Bakgrunn for tjenesten

De fleste boliger er beregnet for personer med god bevegelighet og god kognisjon. Får man nedsatt bevegelighet eller mindre kontroll over kroppen eller noen form for kognitive problemer blir boligen mindre egnet. Denne prosessen utreder hvilke tiltak som er hensiktsmessige for å få boligen tilpasset den nye livssituasjonen.

 

Faglig ansvarlig for kvalitetssikring av tjenesteforløp

Börje Bjelke - Professor og overlege i Geriatri ved Akershus Universitetssykehus/ Universitetet i Oslo. Avla medisinsk doktoravhandling ved Karolinska Institutet i “Volymstransmission beskrivande hur hjärnans kemiska signalöverföring sker mellan nervceller via extracellularutrymmet”. Var docent i klinisk neurovitenskap ved Karolinska Institutet med egen forskningsgruppe som forsket på hjerneskader og slag med fokus på evaluering innen funksjonell rehabilitering, MRI, morfologi og nanoteknologi.


 

Tjenesteforløp

 

Informasjonsinnhenting - utføres av Koordinator

Demenshjelpens Koordinator henter inn mest mulig informasjon om beboeren inkludert diagnoser, komplikasjoner og livsmål. Koordinator avklarer ambisjonsnivået i form av hvor mange år fram i tid boligtilpasningen er beregnet for.

 

Evaluering av informasjonen - utføres av Medisinsk spesialist

Demenshjelpen tilegner Medisinsk Spesialist(er) med kompetanse på de problemstillingene innformasjonsinnhentingen har avdekket. Medisinsk spesialist gjennomfører en evaluering av informasjonen som er innhentet og informerer Befarer om hva man må være obs på ved hjemmebesøk.

 

Hjemmebesøk - utføres av Befarer

Befareren avtaler tidspunkt for besøk og gjennomfører hjemmebesøk. Ved hjemmebesøket dokumenterer Befarer boligens tilstand ved bruk av bilder, videoer, tekst og tegninger.

 

Forslag til byggmessige tiltak - utføres av Byggmester i samarbeid med Medisinsk spesialist

Byggmester foreslår ulike tiltak og beregner kostnader ved disse. Tiltakene settes sammen i pakker som adresserer ulike problemstillinger.

 

Sluttrapport - utføres av Befarer

Befarer skriver en rapport som summerer opp innhentet informasjonsgrunnlag og forslag til ulike tiltakspakker.

 

Kvalitetssikring av sluttrapport - utføres av Medisinsk spesialist

Medisinsk spesialist kontrollerer at prosess og rapport er utført forsvarlig og hensiktsmessig.


 

Eksempler på komplikasjoner/ tilstander vi har kompetanse på

Demens

Alzheimer

Parkinsons

Lewd Body-demens

 

 

Finansiering av tjenesten

Vi priser dette pr. time eller til fastpris for definert oppdrag. Kontakt oss på tel. 22 62 20 00 eller på email til info@demenshjelpen.no .

 

Man kan søke om støtte hos Husbanken til slik utredning. https://www.husbanken.no/tilskudd/prosjektering/ . Vi kan bistå i søknadsprosessen.

 

Nyhetsbrev

Abboner på vårt nyhetsbrev:

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet nedenfor! Vi svarer deg raskt.