Trygg utenfor hjemmet

For de aller fleste som har demens eller annen kognitiv svikt, er det positivt å komme seg ut for å få fysisk aktivitet og få opplevelser og stimuli for hjernen. Mange blir forhindret i dette på grunn av at man selv eller pårørende er bekymret for at noe skal skje. For mange utgjør det å være utendørs på egenhånd en risiko. 

Det finnes løsninger på dette, og vi er stolte av at vi har klart å finne gode løsninger for mange, også situasjoner hvor omsorgsapparatet i kommunen ikke greide å finne noen god løsning.

Sliter du med noe av dette og trenger hjelp for å løse det, så kontakt oss på telefon 22622000, email info@demenshjelpen.no eller ved å fylle ut kontaktskjemaet her på siden. Eventuelt kan du lese videre på linkene nedenfor for å se noen eksempler på hva vi tilbyr.

GPS brukes både for å finne folk og for å vurdere når man skal gripe inn i en situasjon. Det er mange faktorer å ta hensyn til og veldig  få løsninger som tar høyde for de. En god gjennomtenkt løsning er denne: Gjenfinningsløsning (GPS). Tar man også med et armbånd, så kan også de som finner personen vite hva de skal foreta seg: Armbånd.

For å kunne fange opp når noen går ut og får å kunne bedømme hva som har skjedd, har vi utviklet kameraløsningen HelpEyes: HelpEyes.

Trenger man oppmuntring eller hjelp for å komme igang, tilbyr vi en aktiviseringstjeneste som gjør at man kan få gode opplevelser i en trygg ramme. Aktivisering.

 

 

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet nedenfor! Vi svarer deg raskt.