Vandring og løsninger for å håndtere

Selv om man har orienteringssvikt har man godt av fysisk aktivitet. De fleste har også godt av sosial interaksjon og andre inntrykk de får når de går utendørs. 

Siden det for de fleste ikke er ønskelig å forhindre vandring gjelder det å finne løsninger for å gjøre vandringen trygg. Det er 3 hovedaspekter å tenke på i forbindelse med å gjøre vandring trygg:

Detektering

Dette handler om å avdekke at personen er på vandring. Det kan gjøres på mange måter. Noen sier i fra selv. Noen ganger ser man at han går ut. I noen tilfeller oppdages det ved at man ved at man sjekker innom personen jevnlig. 

 ralarm avdekker om man åpner ytterdøra hjemme. 

Elektronisk gjerde avdekker om man går utenfor et definert område.

Risikovurdering

Definitivt det mest undervurderte aspektet når det gjelder vandring. For de fleste vandrere er det en fordel å få gått fra seg litt før man blir hentet. Når vandreren selv har manglende evne til å vurdere når situasjonen er b. Dette er aspekter som er ivaretatt i vår gjenfinningsløsning.

I tillegg er vår kameraløsning HelpEyes nyttig for å foreta en situasjonsvurdering.

Henting

Vår gjenfinningsløsning ivaretar de tekniske aspektene ved dette. I tillegg er det viktig å organisere dette bra. Kontakt oss gjerne om våre erfaringer rundt organisering. Hvis personen har på seg et armbånd gjør dette at man kan bli varslet raskt hvis noen har møtt på personen før man kommer fram og har skjønt at noe er galt.

 

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet nedenfor! Vi svarer deg raskt.