Dagens alarm

28.08.2014 07:16

Med ujevne mellomrom presenterer vi alarmer for å vise funksjonalitet i våre løsninger:

Hypotermialarm

Alarmen utløses hvis brukerens aktivitet er lav i en periode på 30 minutter og klokken har målt at håndleddstemperaturen er under det empirisk fastsatte temperaturnivået (28C, 82F) i minimum 5 minutter