Redningstjeneste og personer med demens

03.03.2015 10:58

Presentasjon fra Norsk Folkehjelp: Link