Samarbeid med Vivago

19.03.2014 11:37

Demenshjelpen har blitt enige med Vivago www.vivago.com om å tilby deres trygghetspakker i Norge. Vi har valgt Vivago fordi deres produkter oppfyller behov for trygghet hos hjemmeboende seniorer uten å ha en design som virker stigmatiserende. De som velger å bli boende hjemme eller må bo hjemme fordi man ikke får annet tilbud, ønsker som oftest ikke at hjemmet skal få et institusjonspreg.