Vi ønsker flere folkemøter

25.11.2014 14:22

Vi er inspirert av de 2 folkemøtene vi har vært med å arrangere og ønsker flere slike, med tema som "Hvordan leve med demens?". Vi tenker at det beste er å arrangere ved/ på et kommunalt eldresenter. Interesserte kommuner best ta kontakt.