Personvern

Demenshjelpen behandler alle personopplysninger vi mottar konfidensielt og følger alle gjeldene lover og regelverk på området.