GPS for personer med demens (gjenfinningsløsning)

Denne løsningen sørger for lokalisering og gjenfinning av personer som ofte eller periodevis sliter med sliter med å orientere seg. Løsningen fungerer selvstendig og kan håndteres av pårørende uten å involvere det offentlige eller noen alarmsentral. Vår løsning krever ingenting fra brukeren og kan derfor også benyttes for personer med alvorlig demens eller annen kraftig kognitiv svikt. Løsningen er utviklet av eksperter på demens og slik har de vanlige utfordringene rundt teknologi og denne brukergruppen blitt løst. Løsningen er hovedsaklig utviklet i Norge og er dermed tilpasset spesielle norske utfordringer i forhold til topografi og klima.

Bestilling

Bestilling foretas pr. mail til vtak@vtak.org, telefon 93694420 eller på bestillingsskjemaet til høyre. 

Priser

Vi tilbyr leie av løsningen for 960,- pr. måned. Vi tilbyr leie fordi dette løser behovet raskt istedet for at man blir sittende å vente på eventuelle vedtak fra det offentlige. Prisen inkluderer nødvendige SIM-kort og mobilabonnement. Endringer i oppsett underveis, feilretting og reparasjoner samt telefonveiledning av nye ansatte og pårørende er også inkludert. Abonnementet kan sies opp uten bindingstid hvis bruken opphører. Etablering av løsningen koster 750,-.

Kjøp av løsningen koster 14.990,- inkl. moms. Ved kjøp påløper et månedlig beløp på 375,- pr. måned eks. moms. Endringer i oppsett underveis, feilretting og reparasjoner er inkludert. Abonnementet kan sies opp uten bindingstid hvis bruken opphører.

Vi hjelper dere med oppsett av løsningen og sørger for nødvendig opplæring for å ta den i bruk uten tillegg i pris

Flere detaljer om løsningen

Etter flere år med bruk av ulik lokaliseringsløsninger har mange gjort seg erfaringer med de problemstillinger som kan oppstå. Siden du som leser dette kanskje er ukjent med disse problemstillingene går vi igjennom de her steg for steg.

En kjent problemstilling er at brukeren glemmer å ta med seg GPS-enheten eller at man blir usikker på hvorvidt brukeren har lagt fra seg GPS underveis. Dermed fortsetter personene rundt brukeren å legge begrensninger på brukerens bevegelsesfrihet. Da kommer man fort inn i en dårlig sirkel hvor frustrasjon over å ikke kunne bevege seg fritt fører til vandring. Med vår løsning må man benytte en pinne for å ta av seg klokka slik at man er trygg på at det ikke skjer som en ubevisst handling.

En annen beslekta problemstilling er at man er usikker på om enheten faktisk er påskrudd eller ikke. Med vår løsning trenger man å legge en magnet inntil klokka for å skru den av. Dermed skjer det ikke uplanlagt.  Batterivarsel kan settes på slik at man sikrer seg at man får beskjed når klokka er nær ved å gå tom for strøm.

Det er også en rekke andre elementer ved designen som gjør den unik. Den har elegant design for å gjøre den akseptabel for bruk og den er vanntett pluss en rekke andre små eller store detaljer.

Nok om enheten brukeren har på seg,  nå til gjenfinning. Hva er så problemene som kan oppstå i forbindelse med det? Vi kjenner til et tilfelle hvor man endte opp med å ringe Politiet selv om man hadde gjenfinningsløsning. Sitter man foran en PC og ser på en poisjon kan det være veldig vanskelig å forklare til de som er ute og leter hvor denne posisjonen er. Med apper på smarttelefonen kan det være vanskelig å skjønne hvor man skal og hvor man er selv, særlig når man kommer ut i terrenget. Med vår gjenfinningsløsning har man en dedikert enhet man kan ta med seg og se hvordan man selv befinner seg i forhold til klokka. PC eller smarttelefon kan man selvsagt også velge å benytte seg a for de som ønsker det.

Et annet element som ofte er vanskelig med lokaliseringsløsninger er vurderingen av når man skal sette igang leting. I praktisk bruk ser vi at mange av søkene er bekymringssøk. Det vil si at man søker for å sjekke om man bør sette igang leting. I vår løsning er det tilrettelagt for at dette kan gjøres av personer som kjenner brukeren og hans bevegelsesmønster  Det er greit å merk

Løsningen virker på alle de 3 hovedmobilnettene i Norge og fungerer også i områder hvor kun vanlig mobilnett finnes, den er ikke avhengig av mobildatanettverk.

 

 

Kontakt oss