Vanlig stilte spørsmål gjenfinningsløsning

Vi har fått en rekke ulike spørsmål rundt vår gjenfinningsløsning og noen av de har vi samlet her nedenfor.

 

Er personvern ivaretatt?

Istedet for at klokka sender informasjon til en server man logger seg på, sendes informasjonen direkte til de som skal ha tilgang på dette. Dette er i tråd med god praksis for personvern.

 

Hvordan virker lokaliseringen?

Den posisjonerer med hjelp av GPS hvis den har tilstrekkelig kontakt med satelitter, det vil den vanligvis ha utendørs. Hvis den ikke har GPS-dekning lokaliserer den ved hjelp av mobilnettet. For å kunne sende posisjonen til gjenfinningsenheten trenger den mobildekning. For denne klokka holder det med vanlig mobildekning, den trenger ikke mobildata. 


Hva skjer hvis posisjonen er unøyaktig?

Da fortsetter klokka å sende posisjoner helt til den har sendt fra seg en nøyaktig posisjon.

 

Kan man spore med mobiltelefon?

Ja, i klokka er det definert hvilke mobiltelefoner som har lov til å spore klokka. For å spore klokka ringer man klokkas nummer og får tilsendt en SMS med en weblink. Dette gjør at man ikke er avhengig av å ha en spesiell app.

 

Kan man spore med PC?

Dette forutsetter at man setter opp klokka til å sende til en server og er mer omfattende og kostbart enn vår standardløsning.

 

Er det mulig å sette på geofence?

Ja, man kan sette opp at alarmen går når man beveger seg lengre enn en viss avstand fra et bestemt punkt (vanligvis hjemmet eller institusjonen hvor vedkommende bor). Denne alarmen kan sendes til gjenfinningsenheten, til en smarttelefon eller til et alarmmottak. Geofence reduserer batteritiden, og vi anbefaler derfor primært å benytte andre former for tidligvarsling, dette kan for eksempel være døralarm.

 

Kan man bruke flere klokker på samme gjenfinningsenhet?

Ja, opp til 10 klokker.

 

Hvor lang batterilevetid har klokka? 

Teoretisk så varer batteriene 4-5 døgn, men vi anbefaler å lade annenhvert døgn for å sikre at man har nok strøm ved en leteaksjon. Dette fordi man da fort begynner å trykke unødvendig ofte på lokaliseringsknappen på gjenfinningsenheten. Hvert trykk fører til batteriforbruk på klokka, så derfor øker strømforbruket.

 

Hvor lang tid tar det å lade klokka?

For å fullades så tar det 3 timer.

 

Hvordan lader man klokka?

Det er en lignende plugg som man bruker for å lade mobiltelefoner.

 

Kan man varsles når klokka har lite batteri?

Ja, man kan sette opp at det da sendes varsel til gjenfinningsenheten.

 

Kan reima låses?

For å åpne den trenger man en nål eller lignende. Det medfølger. 

 

Kan klokka kobles opp mot eksisterende alarmmottak?

Ja, klokka kan fungere som en del av kommunens eksisterende alarmmottak. Ta kontakt med oss, så avklarer vi hva som er mest hensiksmessig måte praktisk og økonomisk å gjøre dette på.

 

Hvordan fyller man på kreditt på utstyret?

Man har 2 valg når det gjelder påfylling. Man kan gjøre det selv eller la oss ta hånd om det. Vi anbefaler at vi gjør det fordi det er viktig å sørge for at abonnementet er riktig med riktige funksjoner. Når vi gjør det tar vi vanlig tellerskrittpris + et påfyllingsgebyr for hver påfylling (39 kroner). Man kan bestemme hvor mye som skal fylles på hver gang. Standard er ca. 130 kroner pr. enhet pr. gang. På grunn av at vi benytter utenlandske SIM-kort for å få best mulig dekning i Norge vil det være svingninger i beløpet på grunn av valutaendringer. Vi vil også ofte sette inn automatisk påfylling en stund før det går tomt for å sørge for at det er nok kreditt til leteaksjoner.

 

Hvilke klokkemodeller finnes?

Voksenmodeller , blå barnemodell og rosa barnemodell