Kommunikasjon

Etterhvert som demensen utvikler seg kan kommunikasjonen med familien og venner bli vanskeligere. Dette heftet gir en innføring i hvordan man kan forholde seg og kommunisere.

Vi har også sett at når livssituasjonen blir bedre, så blir kommunikasjonen bedre. Så vi anbefaler å se på alle tiltak man kan gjøre for å forbedre livssituasjonen. Egne tiltak, tiltak fra det offentlige og løsninger fra private tilbydere.