Usikkerhet

Vi ser i dialog med pårørende og personer med demens at situasjonen framstår som uforutsigbar. Dette skyldes ofte at man ikke har fått tilstrekkelig innsikt i diagnose og sykdomsbilde. Man kan forsøke å framskaffe denne informasjonen via helsevesenet selv eller bestille diagnostisering.