Går seg vill

Er man rammet av demens kan dette gå utover orienteringssansen. 

Tidsskriftet Journalen har skrevet noen grundige artikler rundt problemstillingen som vi anbefaler å lese:

Omfanget av vandring

Konstant innlåsing et dårlig alternativ

Selv om man har orienteringssvikt har man godt av fysisk aktivitet. De fleste har også godt av sosial interaksjon og andre inntrykk de får når de går utendørs. 

Man kan redusere risikoen for vandring på natta. Dette kan gjøres ved hjelp av ulike former for tidsorientering.  For å få dette til bra trengs det tilpasning til hver enkelt brukers livssituasjon. Kontakt oss gjerne om løsninger for dette. Er det uklart for deg hvilke evner brukeren kan mye avdekkes ved hjelp av diagnostisering.

Skyldes formålsløs vandring mistrivsel eller behov for mer stimuli, kan aktivisering eller fysisk trening være et godt tiltak.

Siden det for de fleste ikke er mulig eller ønskelig å forhindre vandring gjelder det å finne løsninger for å gjøre vandringen trygg. Det er 3 hovedaspekter å tenke på i forbindelse med å gjøre vandring trygg:

Detektering

Dette handler om å avdekke at personen er på vandring. Det kan gjøres på mange måter. Noen sier i fra selv. Noen ganger ser man at han går ut. I noen tilfeller oppdages det ved at man ved at man sjekker innom personen jevnlig. 

Døralarm avdekker om man åpner ytterdøra hjemme. 

Elektronisk gjerde avdekker om man går utenfor et definert område.

Risikovurdering

Definitivt det mest undervurderte aspektet når det gjelder vandring. For de fleste vandrere er det en fordel å få gått fra seg litt før man blir hentet. Når vandreren selv har manglende evne til å vurdere når situasjonen er . Dette er aspekter som er ivaretatt i vår gjenfinningsløsning.

I tillegg er vår  kameraløsning HelpEyes nyttig for å foreta en situasjonsvurdering.

Henting

Når vandreren har vært borte lenge og situasjonen er kritisk er henting ikke noen større utfordring hvis vandreren er lokalisert. I praksis er det imidlertid ønskelig å hente mye tidligere enn det. Vår gjenfinningsløsning ivaretar de tekniske aspektene ved dette. I tillegg er det viktig å organisere dette bra. Kontakt oss gjerne om våre erfaringer rundt organisering. Hvis personen har på seg et armbånd gjør dette at man kan bli varslet raskt hvis noen har møtt på personen før man kommer fram og har skjønt at noe er galt.