Trygghetsklokke

Konsept

Brukeren har på seg en trygghetsklokke som har 24 sensorer som samler inn data om brukeren. Disse dataene blir så samlet inn og analysert av en sentral løsning. Hvis den oppdager noe foruroligende blir alarm sendt til forhåndsbestemte mottakere.

Klokken kan benytte i alle ledd i omsorgskjeden, både på institusjoner og hjemme.

Ta kontakt med oss så kan dere få den demonstrert i praksis enten i en visningsleilighet eller hos dere.

Eksempel på alarmtyper som er inkludert:

Manuell alarm

Denne alarmen sendes når brukeren trykker på knappen på klokka i 2 sekunder. Alarmen blir sendt selv om klokka ikke er på håndleddet. Hvis brukeren trykker på knappen igjen innen 30 sekunder (justerbart) utløses ingen ny alarm.

Hypotermialarm

Alarmen utløses hvis brukerens aktivitet er lav i en periode på 30 minutter og klokken har målt at håndleddstemperaturen er under det empirisk fastsatte temperaturnivået (28C, 82F) i minimum 5 minutter

Lav aktivitet

Beskjeden blir sendt når aktivitetsnivået har falt under en satt alarmgrense. Både alarmnivået og alarmtiden kan justeres.

Høy aktivitet

Beskjeden blir sendt når aktivitetsnivået har gått over en satt alarmgrense. Både alarmnivået og alarmtiden kan justeres.

Forverringsalarm

Alarmen blir sendt når brukeren har vært inaktiv. Hvor lang periode av inaktivitet som skal til for å utløse alarmen avhenger av brukerens historikk. Systemet studerer kontinuerlig brukerens aktivitetsnivå og tilpasser alarmgrensen til rundt 30 minutter lengre enn den lengste inaktivitetsperioden i nylig tid. Alarmgrensen er basert på empiriske studier og den naturlige forskjellen på brukerens aktivitet på dag- og nattestid.

Klokken av håndleddet

Alarmen sendes når brukeren har tatt klokken av håndleddet. Tidsgrensen for dette kan justeres for hver bruker.

 

 

 

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet nedenfor! Vi svarer deg raskt.